Creatieve Therapie

Wat is Creatieve Therapie Beeldend?

Creatieve therapie beeldend is een non-verbale, ervaringsgerichte therapievorm.
Wat in woorden moeilijk of niet te zeggen is, kan in beeldend werk tot uitdrukking komen en zichtbaar worden en daardoor bespreekbaar en behandelbaar.
Niet het praten staat centraal, maar het werken met verschillende materialen. Daarnaast is de therapie erop gericht het kind/de jongere weer nieuwe, positieve ervaringen te geven.

Het is zeker niet nodig dat een kind/jongere “goed” is in tekenen en knutselen.
Door specifieke en gerichte opdrachten en de deskundigheid van de therapeut, wordt het kind/de jongere in het therapeutisch proces geholpen zijn zelfvertrouwen en zijn eigenheid te hervinden en zijn problemen aan te pakken.

Een stukje van een creatief therapeutisch proces is zichtbaar in de foto’s van werkstukken, die kinderen/jongeren in de praktijk gemaakt hebben; zie “aanbod”.

 

Op deze website wordt nog steeds gesproken over creatieve therapie. Creatieve therapie is eigenlijk de oude verzamelnaam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie. In 2006 is van overheidswege door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) de term ‘creatief therapeuten’ (creatieve therapie) vervangen door ‘vaktherapeuten’ (vaktherapie), en is geadviseerd om een samenwerkingsverband aan te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie. Allen, beeldend, dans-, drama-, muziek- en psychomotorisch therapeuten, worden sinds 2006 gerekend tot de vaktherapeutische beroepen.

Tot 2006 heette de beroepsvereniging voor creatief therapeuten de ‘Nederlandse Vereniging voor Creatieve Therapie’ (NVCT). In 2006 is de ‘Federatie Vaktherapeutische Beroepen’ (FVB) opgericht, die als koepel fungeert voor de volgende lidverenigingen:
- Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)
- Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
- Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)
- Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)
- Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)

Binnen de FVB, bij de leden van de specifieke beroepsverenigingen en binnen een groot aantal instellingen zijn de termen vaktherapie/vaktherapeutische beroepen inmiddels aardig ingeburgerd. De meeste opleidingen spreken echter nog steeds over ‘creatieve therapie’ omdat hen onder die noemer destijds het CROHO-nummer is toegekend. Het zal naar verwachting nog enige tijd duren voordat in alle geledingen, en ook bij cliënten, de term creatieve therapie is verdwenen en er gesproken zal worden over de afzonderlijke disciplines van de vaktherapeutische beroepen: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

De Praktijk voor Creatieve Therapie Amersfoort heeft er voor gekozen, om de naam creatieve therapie voorlopig te handhaven. Verzekeringen gebruiken op dit moment beide “titels”: creatieve therapie beeldend én vaktherapie beeldend.
Zie verder op www.vaktherapie.nl