Mieke Goslinga

Elk kind is uniek en komt met talenten op deze wereld.
Ik richt mij graag eerst op dit gezonde stuk van het kind, op zijn mogelijkheden en sterke kanten. In mijn praktijk heb ik gezien, dat als een kind (weer) ervaart, dat zijn sterke en mooie kanten gezien worden, hij zich als vanzelf opent naar het moeilijke, verwarrende en pijnlijke in zichzelf of dat deze als vanzelf oplossen.

Ik laat het kind graag praten vanuit zichzelf; in woord en in beeld, zodat het kind meer grip krijgt op de eigen werkelijkheid en dus: gezonder wordt, autonomer, creatiever en liefdevoller (naar zichzelf en de ander).
Ik kijk altijd naar het kind én zijn omgeving (ouders, gezin, school).
Allerlei omgevingsfactoren en/of erfelijke belasting kunnen meespelen in het (negatieve) gedrag/gevoel van het kind/de jongere.
Ik werk graag met ouders, die in alle eerlijkheid willen kijken naar hun sterke kanten als ouder én naar ontstane patronen tussen hen en hun kinderen (en mogelijk tussen hun eigen ouders en anderen), die hen belemmeren de ouder te zijn die ze graag willen zijn.

Diagnostische “labels” (DSM-) kwalificaties en het gebruik van medicatie kunnen noodzakelijk zijn, maar zij kunnen helaas ook stigmatiserend en verslavend werken (vooral op heel jonge leeftijd). In de zorg voor kinderen en jongeren wil ik er graag voor waken niet te snel (vérstrekkende) conclusies te trekken. Een belangrijke rol in het ontwikkelen van psychologische stoornissen bij kinderen/jongeren speelt ook, naar mijn ervaring, het jarenlang verkeerd begrepen worden, het niet echt gezien worden (afgewezen worden). Een eerste onderzoek vindt dan ook met alle aandacht en zorgvuldigheid plaats.

Indien verder diagnostisch onderzoek gewenst is, werk ik samen met verschillende instellingen en praktijken (zie samenwerking).

 

Sinds 1975 ben ik werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie, op een internationale school en in een vluchtelingenkamp in Azië, in het speciaal onderwijs en sinds 1997 in mijn eigen praktijk. Daarnaast heb ik vele jaren creatieve cursussen aan kinderen gegeven.

Naast de HBO en Post HBO opleiding Creatieve Therapie Beeld behaalde ik in 2005 mijn certificaat Master in Commotional Psychology. www.thehumanacademy.nl

En 2009 het diploma van de Vrije Academie voor Beeldhouwkunst. www.vabk.nl

In 2015 het certificaat voor Kinder- en Jongere mindfulnesstrainer aan de Academie voor Mindfulteaching methode "Aandacht werkt van Eline Snel www.mindfulteaching.nl

 

Informatie voor verzekering/vergoeding:

Ik ben Senior Geregistreerd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) www.registervaktherapie.nl , en B- lid van het NVPA (lidnummer 159-03091952) www.nvpa.org

Naast het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVPA, ben ik tevens lid van de FVB, www.vaktherapie.nl (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), van de NVBT.org (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie) en van de VVT (Vrijgevestigde Vaktherapeuten). Deze verenigingen dragen mede zorg voor de kwaliteit van de aangesloten leden.