Aanbod

Kinderen kunnen om allerlei redenen “niet goed in hun vel zitten”. Als het je als ouder niet lukt hierin verandering te brengen kan het advies/de begeleiding van een therapeut wenselijk zijn. Als onafhankelijke “buitenstaander” kan ik mogelijk een nieuw licht werpen op de hulpvraag/de zorg van de ouder. Bij de therapeut bevindt het kind/de jongere zich op “neutraal” terrein, wat het makkelijker voor hen maakt om hun gedachten en gevoelens te laten zien. En hoe eerder een bepaald probleem wordt aangepakt, des te beter.

Tijdens de intakegesprekken wordt er, in overleg met het kind / de jongere en zijn ouder(s) gekozen voor een individueel of groepstherapie traject:

Individuele therapie

In een individuele therapie wordt in een veilige, creatieve en uitnodigende omgeving een kind/jongere de ruimte geboden om datgene waar hij goed in is, wat hem bezig houdt en/of blokkeert in zijn ontwikkeling vorm te geven in materialen. (lees verder)

Groepstherapie/training

Een groepstherapie/training wordt ook wel de kinderwerkplaats genoemd: een veilige, uitnodigende plek, waar het doen staat centraal, niet het praten.

Het kind, de jongere kan hier werken aan meer zelfvertrouwen (in contact met leeftijdsgenoten), aan weerbaarheid, voor zichzelf durven opkomen, goed kunnen samen werken en samen spelen, een vriend zijn en een vriend leren maken en houden en ander sociaal vaardig gedrag, zoals iets durven vragen, een ander helpen/compliment geven en een ruzie kunnen oplossen. (lees verder)

 

Nieuw:

Mindfulness training voor kinderen van 8-11 jaar  zie actueel

 

Creaplusgroep:

In een Crea-plus groep creëer ik graag een ontspannen, gezellige en uitnodigende sfeer waarin kinderen/jongeren met een tijdelijke of permanente beperking
de ruimte ervaren om hun beeldende expressie te ontwikkelen,
te volgen en te voeden. (lees verder)