Groepstherapie/training

Een groepstherapie/training wordt ook wel de kinderwerkplaats genoemd: een veilige, uitnodigende plek, waar het doen staat centraal, niet het praten.

Het kind, de jongere kan hier werken aan meer zelfvertrouwen (in contact met leeftijdsgenoten), aan weerbaarheid, voor zichzelf durven opkomen, goed kunnen samen werken en samen spelen, een vriend zijn en een vriend leren maken en houden en ander sociaal vaardig gedrag, zoals iets durven vragen, een ander helpen/compliment geven en een ruzie kunnen oplossen.

In de kinderwerkplaats maken kinderen met veel enthousiasme en lef de meest mooie werkstukken, wordt er bevrijdend gelachen om komische situaties (wat iets anders is dan een kind uitlachen), worden de competenties van de kinderen versterkt en echte aandacht hebben voor een ander kind geoefend.

De groepsleden functioneren voor elkaar als een spiegel: in een veilige, liefdevolle omgeving krijgt het kind feedback op wat hij doet en hoe een ander hem/haar ervaart en vindt hij een oefenplek om aangeleerd, negatief gedrag af te leren, niet reële angsten los te laten en positief gedrag en helpend denken te ontwikkelen/in zichzelf vrij te maken: authenticiteit wordt dan zichtbaar!

In de afgelopen jaren is mij gebleken, dat kinderen/jongeren in kleinere groepen (max. 5 pers.) veel sneller deze feedback aankunnen en beter kunnen profiteren van de training, ook omdat de begeleiding individueel is en op maat aangeboden..

De groepen (vanaf 5 jaar) worden ingedeeld op leeftijd, persoonlijkheid en leervraag en komen 12 keer bij elkaar in wekelijkse bijeenkomsten van ± 1.5 uur). Om de kinderen te blijven stimuleren het geleerde in de praktijk te brengen, komen de groepen 3 maanden na de laatste bijeenkomst nog één keer bij elkaar.

Met ieder kind wordt zorgvuldig een trainingsdoel geformuleerd, die de oudere kinderen in een motto en ik klei vormgeven.
Een motto zoals bijvoorbeeld:

foto 1       foto 2

 “ik ben zo sterk als een klimmende aap en doe wat ik moeilijk vind ” (faalangstreductie) zie foto 1

 "ik doe wat ik doe, voel mijn tijgerkracht en ben mijzelf" (durven jezelf te zijn ipv aanpassen) zie foto 2

 

“ik ga doelbewust door het water (dolfijn) en kijk naar degene waar ik iets mee doe” (aandacht voor een ander ontwikkelen)
“met mijn stem, mijn grappige mimiek en in kleding die ík leuk vind, ben ik er weer helemaal” (plezier ervaren met leeftijdsgenoten)

Om ouders te ondersteunen in het helpen van hun kind tijdens de training, vinden er elke 4 weken oudergesprekken plaats. Ook is er, indien ouders hiermee instemmen, regelmatig contact met de leerkracht (mentor) van het kind, zodat ook zij het kind kunnen helpen om zijn doelstelling te realiseren. (de transfer).

Enkele voorbeelden:

 

zie ook:

Individuele therapie | Groepstherapie/training | Creaplusgroep

 

terug